El que cal saber dels tumors pleurals

  • Són anomenats tumors pleurals els creixements anòmals de determinades cèl·lules a la pleura, originàries d’aquesta estructura o procedents de tumors malignes d’altres òrgans, que en llur desenvolupament formen una massa tumoral capaç de comprimir les estructures pulmonars properes i que sol originar una pleuritis amb formació d’un vessament pleural.
  • En la majoria dels casos, els tumors pleurals es componen de cèl·lules canceroses procedents d’un càncer originat en un altre òrgan, especialment al pulmó o la mama, de manera que solen correspondre a una complicació més o menys tardana del...