Sistema nerviós perifèric

El sistema nerviós perifèric és la part del sistema nerviós formada pels nervis i els ganglis nerviosos que es troben fora de l’encèfal i la medul·la espinal.

Només hi ha una dotzena de nervis a cada costat del cos que emergeixen directament del cervell o el tronc de l’encèfal, els parells cranials. Són molt més nombrosos els nervis raquidis, és a dir, els que surten de la medul·la espinal. Cada nervi raquidi es compon de dues arrels: l’arrel anterior i l’arrel posterior. L’arrel anterior surt de la part anterior de la medul·la, i la formen els axons de les neurones de la prominència...