Sistema nerviós central

El sistema nerviós central, constituït per l’encèfal i la medul·la espinal, és la part del sistema nerviós que en controla l’activitat general. Regula el funcionament dels diversos òrgans i aparells del cos, i s’hi localitzen les funcions psíquiques superiors pròpies de l’ésser humà.

El sistema nerviós mostra una complexitat gradual des dels éssers més primitius fins als més evolucionats, amb relació al seu nivell de vida cada vegada més independent. En els éssers unicel·lulars, com és ara l’ameba, l’única cèl·lula existent exerceix les funcions d’apropar-se a l’aliment o allunyar-se de les...