Cerebel

El cerebel és una massa situada sota el cervell, darrere el tronc encefàlic. Vist des de la part superior, té forma de papallona amb les ales obertes. Es compon de dues porcions laterals, els hemisferis cerebel·losos, i una part central, el vermis. La superfície del cerebel és solcada per fenedures paral·leles entre si, de direcció perpendicular al vermis, que la divideixen en diversos lòbuls. Totes aquestes incisions que parteixen del centre a la perifèria provoquen que el cerebel presenti un aspecte ramificat, que hom pot observar en fer un tall transversal. A causa d’aquest aspecte i les...