Termografia mamària

La termografia mamària és un mètode diagnòstic consistent en el registre fotogràfic de la mama amb una tècnica especial que mostra amb diverses tonalitats les zones que tenen temperatures diferents.

Aquesta tècnica es basa en el fet que tots els teixits de l’organisme desprenen una determinada quantitat d’escalfor, deguda a les reaccions metabòliques que tenen lloc a l’interior de llurs cèl·lules. La quantitat d’escalfor despresa varia segons el grau d’activitat del teixit. A més, la temperatura d’un teixit també varia segons el grau d’irrigació sanguínia que rep, ja que la sang, igualment...