Biòpsia i punció

La biòpsia constitueix una tècnica de diagnosi basada en l’obtenció d’un fragment de teixit per a examinar-lo al laboratori i observar-ne les possibles alteracions histològiques. Aquest mètode és emprat fonamentalment per a determinar si les cèl·lules d’un teixit malalt presenten alteracions que assenyalin el desenvolupament d’un càncer o d’un altre tipus d’afecció. Es poden efectuar biòpsies de qualsevol òrgan, però la tècnica emprada per a obtenir la mostra és diferent segons el cas concret que es presenta.

Per a efectuar biòpsies de la pròstata, habitualment hom realitza una punció amb una...