Hístero-salpingografia

La hístero-salpingografia és una exploració radiològica especial que consisteix en el registrament de successives radiografies de la cavitat pèlvica efectuades a mesura que s’introdueix —en la cavitat uterina i els conductes de les trompes uterines— una substància opaca als raigs X. Amb aquest mètode s’obtenen imatges del contorn interior de l’úter i les trompes que no són visibles en una radiografia simple.

Per a practicar una hístero-salpingografia s’introdueix a través de la vagina una cànula que s’adapta al coll uterí. A través d’aquesta cànula es va introduint lentament el producte opac...