Exploració vaginal

L’exploració vaginal, consistent en la inspecció i la palpació de la vagina, és el mètode d’exploració més senzill i un dels que aporten més informació en la diagnosi de les malalties de l’aparell genital femení. Aquest mètode permet d’observar directament les alteracions que es localitzen a la vagina i la part més externa del coll uterí, que es troba al conducte vaginal, i també determinar altres trastorns dels òrgans genitals interns.

Una part de l’exploració vaginal és el tacte vaginal, consistent en la introducció dels dits de l’explorador en la vagina de la dona examinada per tal de...