Frotis cervical i prova de Papanicolau

És anomenat frotis cervical o citologia exfoliativa cervico-vaginal un mètode de diagnosi que consisteix en l’examen de laboratori d’una mostra de cèl·lules descarnades de les capes superficials de la mucosa que cobreix la vagina i el coll cervical.

Aquesta prova s’utilitza per a detectar la presència de cèl·lules anòmales en la mucosa genital, especialment les cèl·lules atípiques característiques de les lesions pre-canceroses i el càncer. Es practica sempre que en l’examen vaginal o la colposcòpia es troba alguna lesió a la vagina o el coll uterí. Tanmateix, però, cal destacar que és...