Laparoscòpia

La laparoscòpia o celioscòpia transparietal és una prova diagnòstica consistent en l’observació de la cavitat abdominal amb un instrument que s’introdueix a través de la paret abdominal, anomenat laparoscopi.

La laparoscòpia és la forma més comuna de realitzar una celioscòpia, que consisteix en l’observació de la cavitat abdominal. Una altra forma de celioscòpia, poc emprada, és la culdoscòpia o celioscòpia transvaginal, que s’efectua introduint l’instrument d’observació a través del fons del sac vaginal posterior.

El laparoscopi és bàsicament un tub llarg i prim proveït d’un sistema òptic i d...