Ansietat

Definició

Hom anomena ansietat un trastorn caracteritzat per l’aparició d’una sèrie d’intenses manifestacions físiques i mentals d’alerta que no poden ésser atribuïdes a l’existència d’un perill o d’una amenaça reals. De fet, com que el terme ansietat també és emprat per a designar una emoció normal, hom parla de trastorns deguts a l’ansietat per designar diversos estats patològics que es poden presentar en forma de crisis o bé d’una manera generalitzada i contínua.

L’ansietat és una emoció normal que es presenta en la vida quotidiana davant situacions que amenacen la integritat física...