Quequesa

La quequesa és una alteració que afecta la verbalització de la parla que es manifesta especialment amb una pertorbació en el ritme de la locució. Aquest trastorn consisteix generalment en la repetició de les síl·labes inicials de la paraula i en bloqueigs, interrupcions o aspiracions durant el discurs. Hom considera que la quequesa és normal entre 2 anys i 4, quan la maduració neurològica de l’infant encara no s’ha desenvolupat prou per a incorporar i reproduir formes gramaticals complexes. En els infants més grans, en canvi, la quequesa constitueix un trastorn psiquiàtric, i es recomana que...