Trastorn del son

Definició

Són anomenats trastorns del son o dissòmnies una sèrie d’alteracions consistents en modificacions de la quantitat de temps que hom dorm o de la qualitat del son, que generalment repercuteixen en un aprofitament inadequat de Testat de vigília.

Aspectes fisiologics

El son és un estat de quietud característic que es presenta amb una periodicitat relativament estable, i durant el qual hi ha una reduïda capacitat de resposta als estímuls externs.

El son comprèn dos aspectes: un d’aparença passiva relacionada amb el repòs físic, que s’anomena dormir, i un altre que es...