Autisme infantil

L’autisme infantil és un trastorn mental greu de la primera infància que es caracteritza per una manca de contacte afectiu amb el medi ambient, intolerància al canvi de situacions ambientals i mancança en el desenvolupament de les capacitats intel·lectuals, especialment pel que fa a la parla. Segons dades estadístiques, de 3 infants a 5 de cada 10.000 pateixen d’aquest trastorn.

Bé que la causa de l’autisme infantil és desconeguda, diverses hipòtesis considerades actualment assenyalen una gènesi multifactorial en què interactuarien aspectes ambientals, com ara manca de contacte amb els...