Castre de Puig Rom (Roses)

Vista aèria d’aquest poblat fortificat, situat al cim del Puig de les Muralles, al nord del poble de Roses. Hom pot observar a la foto un camí exterior de visita, modern, que envolta la muralla d’època visigòtica.

ECSA-J.Todó

Aquest poblat fortificat hispanovisigòtic és situat al cim del Puig de les Muralles, dins el conjunt de Puig Rom, al N del poble de Roses (Alt Empordà). El lloc és totalment inaccessible per tres costats, i només ho és pel migdia, si bé per allí l’accés tampoc no és gens fàcil. En el parament de migdia hi ha la porta d’entrada al recinte. Conserva pràcticament...