Hàbitat rural del Morer (Sant Pol de Mar)

Planta d’aquest antic centre industrial de l’Alt Imperi, reocupat entre els segles IV i VI.

E. Gurri

El jaciment del Morer és situat en una zona aturonada del municipi de Sant Pol de Mar (Maresme), a una altura de 94 m sobre el nivell del maren el Punt més alt costat sud-oest, a uns 150 m, hi transcorre el torrent o la riera del Morer, que desguassa a la costa a uns 900 m del jaciment. Aquest fet no és casual. En època d’August s’hi construí un centre productor de vi; aquest producte arribava a la costa per la riera i s’embarcava en vaixells cap a diferents ports de la Mediterrània.

...