Territori d’Empòrion (Castelló d’Empúries)

Mapa dels cadastres del territori emporità i de la situació dels hàbitats dels segles IV-VII.

J. M. Palet

La fundació de la ciutat d’Empúries al final del segle II aC representà la construcció d’un cadastre a les terres al·luvials més properes a la ciutat, entre els rius Ter i Fluvià. L’articulació de les estructures urbanes amb els limites de la centuriació plasma que ciutat i territori foren planificats com un conjunt en aquest moment fundacional. Els eixos majors, ben conservats en el cas dels decumani, documenten un mòdul de 20 actus i una orientació general de 15/16° W NG. Les...