Mosaics de la vil·la de Paretdelgada (Selva del Camp)

Planta del santuari marià de Paretdelgada, amb la indicació dels sectors on el 1935 es localitzaren mosaics.

J. Guitert

La vil·la baiximperial de Paretdelgada es troba a l’emplaçament de l’ermita de la Mare de Déu del mateix nom, a 4 km al NE del poble de la Selva del Camp (Baix Camp), i a poca distància del marge dret d’un afluent del Francolí. El seu nom deriva del topònim llatí Parietes Graciles, del qual es coneixen amplis testimonis documentals des del segle XII fins al XVII. És força coherent creure que el topònim fa referència directa a les parets pintades de la vil·la. La...