Vil·la Fortunatus (Fraga)

Estructura de la vil·la

Vista aèria d’aquesta vil·la situada al marge esquerre del Cinca, prop de Fraga.

ECSA - J. Todó

Aquesta vil·la es troba al marge esquerre del riu Cinca, a 5 km de Fraga (Baix Cinca) en direcció a Saidí, a la partida de Santa Quitèria. Ocupa la terrassa del riu, entre dos barrancs, i s’estén cap als turons del N. La dinàmica fluvial i les explanacions han retallat considerablement la superfície original, especialment el costat meridional. La denominació de vil·la Fortunatus s’originà a partir de l’aparició d’un mosaic que portava una inscripció en què es...