Establiments precedents de Sant Pere de Rodes (Port de la Selva)

Aspecte, en primer terme, del parament del mur sud de l’edifici de llevant al qual s’adossen construccions d’època posterior.

Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya - J.S. Carrera

Els treballs de recerca arqueològica realitzats al monestir de Sant Pere de Rodes (Port de la Selva, Alt Empordà) des del 1989 pel Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya han permès identificar diverses edificacions anteriors a les construccions monàstiques.

L’edifici més antic documentat es troba a l’E del conjunt monàstic. Es tracta d’una edificació de planta rectangular, de 7 × 25...