Vil·la de Sant Amanç de Viladés (Rajadell)

Planta del sector nord de la vil·la, destruïda en part per l’obertura d’una carretera moderna.

Arqueociència S.L.

El conjunt arqueològic de Sant Amanç de Viladés (Rajadell, Bages), completament migpartit per l’Eix Transversal de Catalunya, està assentat sobre restes ibèriques. És format per una vil·la romana i un assentament altmedieval. En el seu moment, la carretera N-141b va trencar en dues parts les restes arqueològiques, les quals, sens dubte, oferien una continuïtat estructural. A la part baixa s’han localitzat restes d’època ibèrica (sitges), construccions de caràcter...