Vil·la dels Ametllers (Tossa de Mar)

Estructura de la vil·la

Aspecte de la part urbana d’aquesta vil·la.

A. López

Aquest jaciment es troba al nucli urbà de Tossa de Mar (la Selva). S’estén pel vessant oriental del turó de Sant Magí, limitat a llevant per l’avinguda del Pelegrí i flanquejat per edificacions recents. La part urbana ocupa una terrassa, gairebé del tot artificial, situada a mitja muntanya, i les restes conservades de la part rústica —que degué ser força més gran— es troben al peu. Actualment, el conjunt, propietat de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Ajuntament de Tossa, resta tancat i protegit, tot i...