Poblat del Bovalar (Seròs)

Planta d’aquest important assentament, amb indicació dels indrets on es van localitzar sepultures, sitges, monedes i objectes de bronze.

P. de Palol

Aquest poblat és situat a Seròs (Segrià), a 23 km de Lleida, sobre el marge dret del Segre, a 120 m sobre el nivell del riu, poc abans que hi desemboqui el Cinca. És un poblat de temps visigòtics tardans, dels segles VII i VIII, construït al costat d’un temple de planta basilical, de 26 per 12 m, envoltat d’una necròpoli. El que es conserva del conjunt fa 60 m N-S per 40 m E-W. L’indret del Bovalar fou cap de pont durant la Guerra Civil...