Vil·la del Romeral (Albesa)

Proposta de restitució de la planta de la vil·la.

L. Marí i V. Revilla

La vil·la del Romeral és situada a la partida del mateix nom, a Albesa (la Noguera), a la riba esquerra de la Noguera Ribagorçana, damunt de la primera terrassa al·luvial del riu, a uns 2 km aigües amunt d’Albesa i a uns 12 km de Lleida. La seva situació li atorga una vista privilegiada sobre la zona, ja que la terrassa se situa uns 12 m sobre el llit del riu. Des d’aquest lloc, el terreny s’eleva lentament en direcció nord-oest.

Les primeres notícies sobre l’existència d’un establiment rural romà són d’octubre...