Fortificacions de les Cluses (Vallespir)

Planta general d’aquestes importants fortaleses de frontera, amb indicació del seu perímetre murat amb torres de base quadrada.

J. Castellví i S. Got Castellví, a partir de R. Grau i L. Bousquet

A menys de 4 km de la frontera francoespanyola del Pertús, a banda i banda de la CN-9, dins del terme municipal de les Cluses (Vallespir), s’aixequen les imposants ruïnes de dos forts romans. Ei nom de les Cluses deriva de l’apel·latiu genèric clausurae, mot que es donà a les fortaleses de frontera de l’imperi Romà. Aquestes fortaleses eren situades al pas de la Via Domitia, a mig camí de les...