Vil·les amb mosaics entre els rius Segre i Cinca (la Noguera i l’Urgell)

Entre els segles IV i VI funcionaven a les comarques lleidatanes, entre els rius Segre i Cinca, un seguit de vil·les romanes ornades d’esplèndids mosaics de paviment, que testimonien la riquesa i cultura dels seus amos. Tret del cas del Romeral, la major part d’aquestes vil·les foren localitzades en el curs de prospeccions, per la qual cosa ignorem l’evolució i la cronologia precises a què pertanyen els mosaics. Per això cal comparar les seves composicions i motius amb d’altres de millor datats, que ens mostren els gustos i les tendències de l’època. L’inventari que segueix és només una mostra...