Vil·la de Torre Llauder (Mataró)

Planta del sector principal de la vil·la, on s’indiquen els espais reutilitzats en època romana tardana.

M. Prevosti i J.F. Clariana, a partir de M. Ribas

Aquesta vil·la romana és situada dins l’actual nucli urbà de Mataró. Tot i que es té constància de la seva existència des del segle XVII. l’anàlisi ientífica es deu a M. Ribas, que n’inicià l’excavació l’any 1961, tasca continuada els darrers anys per M. Prevosti i J.F. Clariana.

El coneixement d’aquest establiment rural situat al S de l’antiga ciutat d’Iluro és parcial i es limita a part d’un edifici residencial, edificis de...