Trull i cabana de la vil·la de Vilauba (Camós)

Reconstrucció hipotètica del trull.

P. Castanyer i J. Tremoleda

La vil·la de Vilauba és situada al municipi de Camós (Pla de l’Estany), a 1, 5 km al SW de Banyoles. La darrera fase de Vilauba correspon a un conjunt d’àmbits situats a la part central de l’anomenat Camp Alt, és a dir, en els terrenys que s’estenen a l’W de la carretera que l’any 1932 va seccionar el jaciment. Cronològicament, aquest període abraça des de la fi del segle V o el començament del segle VI fins a mitjan segle VII. La planta d’aquestes restes, que avui coneixem pràcticament en la seva totalitat, apunta vers...