Vil·la i assentament de l’Aiguacuit (Terrassa)

Olla bitroncocònica de ceràmica reduïda trobada en el rebliment d’una sitja (UE114) al jaciment de l’Aiguacuit.

ECSA - J. Roig

El jaciment de l’Aiguacuit es troba situat al S del nucli urbà de Terrassa, al Vallès Occidental. Va ser objecte d’intervencions arqueològiques d’urgència entre el 1988 i el 1989 sota la direcció d’E. Sánchez; i entre el 1989 i el 1990 amb direcció d’E. Barrasetas, A. Martín i J.M. Palet. Els materials són dipositats als magatzems del Museu de Terrassa-Castell Cartoixa de Vallparadís, i alguns d’aquests exposats a la seva sala d’arqueologia.

L’Aiguacuit és...