Complex d’elaboració de vi de la vil·la de Sant-romà (Tiana)

Reconstrucció axonomètrica de les estructures industrials de l’ala nord del pati.

J.M. Gurt

La vil·la de Sant-romà (Tiana, Maresme) fou fundada al segle I. En coneixem fonamentalment la part industrial, estructurada entorn d’un pati de forma quadrangular. Al llarg de la seva història la vil·la va ser remodelada diverses vegades. A partir del segle VI s’efectuaren unes reformes en l’esmentada zona industrial, en concret a les ales nord i sud del pati. reformes que suposaren variacions importants en la producció del vi. En aquest moment s’identifica a l’ala nord un nou àmbit de...