Mil·liaris de la Via Augusta i els seus ramals

Introducció

Mapa de la situació dels mil·liaris del romà tardà trobats a Catalunya amb relació a la Via Augusta i les mansiones del seu recorregut (informació: extreta de M. Mayer-I. Rodà: La via Augusta des Pyrénées à l’Èbre, “Documents d’archéologie française”, 61 (1997) (“Voies romaines du Rhòne à l’Èbre: via Domitia et, via Augusta”, figs. 71-75).

Els mil·liaris són fites de pedra que porten inscrita la distància en milles romanes (1 490 m) entre el punt d’implantació i el punt de partida de la via, a més del nom de l’emperador romà sota el govern del qual es va construir o...