Castre d’Enclar (Andorra)

Planta del conjunt, amb la restitució del perímetre murat I de les torres.

Servei de Recerca Històrica del Govern d’Andorra

Aquesta fortificació del romà tardà s’aixecà entre la segona meitat del segle IV i el principi del segle V en un petit contrafort —1 225 m— de la serra d’Enclar (actual parròquia d’Andorra la Vella), des d’on es domina tota la gran amplada de la vall central d’Andorra. Sobre les restes ja abandonades d’una explotació vitivinícola —integrada dins el fundus d’una vil·la situada a la plana de l’Urgellet— s’han documentat els vestigis de dues torres, un conjunt de...