Anàlisi d’esput i secrecions respiratòries

L’anàlisi d’esput és una prova que consisteix en l’examen físic, químic i bacteriològic de les secrecions que s’expulsen de les vies respiratòries inferiors amb la tos o quan hom s’escura el coll. Aquest estudi presenta un interès especial per a observar les característiques de les cèl·lules i els microorganismes que pot contenir l’esput. Això no obstant, però, l’examen de les secrecions obtingudes amb expectoració és en general poc útil, perquè acostuma a trobar-se contaminat amb molts microorganismes procedents de la boca i les vies respiratòries superiors. Per aquesta raó l’anàlisi de l...