Auscultació pulmonar

L’auscultació pulmonar és un pas fonamental de l’examen físic en la diagnosi de les malalties bronco-pulmonars. Consisteix en l’audició dels sons produïts per l’aire durant els moviments respiratoris. Es pot efectuar aplicant directament l’orella sobre la paret toràcica, però és difícil d’adaptar-la completament sense percebre els sons externs, i el mètode és incòmode per a l’examinador, Així, l’auscultació s’efectua amb un instrument anomenat estetoscopi o fonendoscopi, que consisteix en un dispositiu que s’interposa entre l’orella de l’examinador i la zona examinada, pensat per a adaptar-se...