Broncoscòpia i fibrobroncoscòpia

La broncoscòpia és un mètode d’examen que consisteix en la visualització de les vies respiratòries inferiors amb un dispositiu que s’introdueix a l’interior, anomenat broncoscopi.

La broncoscòpia es pot efectuar amb un broncoscopi rígid, format per un tub metàl·lic rígid que es connecta a un sistema òptic. Tanmateix, però, aquest dispositiu presenta l’inconvenient que per a introduir-lo en l’organisme la persona que se sotmet a la prova ha d’adoptar posicions incòmodes i que només permet d’observar la tràquea i els grans bronquis.

Actualment s’efectua una fibrobroncoscòpia utilitzant un...