Rinoscòpia

La rinoscòpia constitueix la prova més comuna emprada en la diagnosi de les malalties del nas. Es tracta d’una prova senzilla que consisteix en la visualització de les fosses nasals. L’examen es pot efectuar observant les fosses nasals per la part anterior o bé la part posterior. Així, hom diferencia la rinoscòpia anterior i la rinoscòpia posterior.

La rinoscòpia anterior és l’examen visual de les fosses nasals des dels orificis nasals externs. S’efectua amb l’ajut d’un espècul nasal, un instrument del qual hi ha diversos tipus, però que bàsicament es compon de dues valves metàl·liques i un...