Endoscòpia naso-sinusal

L’endoscòpia naso-sinusal és un mètode d’exploració que consisteix en l’observació de les fosses nasals i els sins paranasals mitjançant un dispositiu constituït per un tub que disposa d’un sistema òptic i una font d’il·luminació anomenat endoscopi. Un extrem de l’endoscopi s’introdueix per un orifici nasal o per la boca i es dirigeix fins a la zona que hom vol explorar. L’altre extrem s’adapta al sistema òptic, des del qual l’observador procedeix a l’examen.

L’endoscòpia naso-sinusal es pot efectuar amb un endoscopi rígid, format per un tub metàl·lic rígid, o bé amb un endoscopi flexible...