Laringoscòpia

La laringoscòpia és una prova que consisteix en l’examen visual de la laringe i es pot efectuar amb dues tècniques diferents.

El mètode més emprat és la laringoscòpia indirecta, que es basa en l’observació de la laringe amb l’ajut d’un mirall circular unit a un mànec llarg. Per realitzar aquesta prova la persona examinada ha d’obrir bé la boca, i l’examinador estira la llengua enfora per tal d’elevar la faringe. El mirall s’escalfa prèviament amb una flama per evitar que s’enteli en entrar en contacte amb l’aire calent i humit procedent de la laringe. A continuació hom introdueix el mirall...