Gammagrafia pulmonar

La gammagrafia pulmonar és un mètode d’examen basat en la utilització d’elements radioactius que, després d’haver estat introduïts en l’organisme, són captats per les estructures respiratòries. Aquests elements radioactius, els radioisòtops, emeten radiacions gamma que són captades per un dispositiu especial, la gammacambra, que transmet la informació a un ordinador que analitza les dades i permet d’obtenir en una pantalla les imatges corresponents. Aquestes imatges obtingudes es representen en paper fotogràfic per tal de facilitar-ne l’estudi.

D’altra banda, la gammagrafia pulmonar es pot...