Radiologia

L’exploració radiològica és un dels mètodes més emprats en la diagnosi de les malalties de l’aparell respiratori. Consisteix en la irradiació de la part del cos que es vol examinar amb radiacions Ròntgen o raigs X, alhora que darrere la zona en qüestió es col·loca una pel·lícula fotogràfica o una pantalla d’un material sensible a aquestes radiacions. La utilitat d’aquesta tècnica es basa en el fet que els raigs X són absorbits en proporció diversa pels teixits que travessen, segons la densitat. Així, per exemple, la pell gairebé no els absorbeix i en canvi l’os ho fa en una proporció important...