Diversos fragments de sarcòfag del mateix tipus que el dels apòstols, de Tarragona

Aquests fragments foren trobats a la necròpoli paleocristiana de Tarragona a partir del 1927, i actualment es conserven a la reserva del Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, amb els núms. d’inv. (P) 425 (A), (P) 430 (B), (P) 427 (C) i 444 (D). Són de pedra calcària i fan: 0,305 × 0,6 m (A); 0,86 × 0,095 m (B); 0,06 × 0,09 m (C) i 0,15 × 0,145 m (D). Cronològicament poden situar-se en el segon terç del segle V.

Aquests fragments de sarcòfag són de la mateixa tipologia que el sarcòfag dels apòstols. El primer fragment mostra una figura d’apòstol (sant Pere), amb el cap desgastat...