Sarcòfag amb Crist sobre el lleó i el drac de Sant Feliu de Girona

Aquesta peça és documentada des de sempre al presbiteri de l’església de Sant Feliu de Girona. Es troba encastada a la zona superior oriental del costat nord del presbiteri. Fa 2,21 × 0,48 m.

Es tracta d’un sarcòfag de marbre blanc de fris continu amb la representació de diversos episodis bíblics i una orant al centre.

D’esquerra a dreta i fins a arribar a l’orant, es pot veure el miracle de sant Pere a la presó, en què fa brollar aigua de la roca, la curació del paralític, la multiplicació dels pans i els peixos i la curació del cec de naixement. A la dreta de l’orant hi ha l’escena poc...