Sarcòfag de Leucadius (Tarragona)

Fragments A i B d’un sarcòfag similar al de Leucadius, de Tarragona.

Arxiu fotogràfic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona - A. Saludes

Aquest sarcòfag es localitzà a la necròpoli paleocristiana de Tarragona l’any 1928, i ingressà al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, amb el núm. d’inv. (P) 42. És de pedra calcària i fa 2,1 × 0,65 × 0,6 m.

El sarcòfag presenta el front dividit en cinc sectors rectangulars, el segon i el quart dels quals mostren quatre camps d’estrígils disposats simètricament en dues direccions, formant una màndorla en els punts de contacte. Al...