Fragment de sarcòfag amb pans i peixos de Tarragona

Aquest fragment fou trobat a la necròpoli paleocristiana l’any 1927, i ara es conserva al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, amb el núm. d’inv. (P)431. És de pedra calcària local (“llisós”) i fa 0,7 × 0,39 m.

Es tracta d’un fragment similar a la peça descrita anteriorment, però amb restes d’inscripció a la cartel·la central: R/RV. El motiu circular que hi ha entre els peixos s’ha interpretat com un crismó, cosa que fa plantejar el seu caràcter cristià i una datació a la primera meitat del segle IV.

Bibliografia

  • Serra i Vilaró, 1928, làm. LVI-I, pàg. 93; Bovini, 1954, pàgs...