Fragment de sarcòfag de Sant Joan Sescloses

Fragment de sarcòfag encastat fins l’any 1969 al parament extern del mur meridional del temple de Sant Joan Sescloses.

Museu d’Art de Girona

Es tracta d’un fragment de sarcòfag que fins el 1969 era encastat al parament extern del mur meridional de l’església de Sant Joan Sescloses. D’aquest emplaçament, fou traslladat, primer, al Museu Arqueològic de Girona, i després al Museu d’Art de Girona, on consta amb el núm. d’inventari 131.502. És una peça de marbre blanc que fa 0,305 × 0,37 × 0,07 m. És datable vers els anys 310-320.

El fragment presenta un doble fris; al superior, hi ha la...