Fragments amb l’escena de Daniel i la serp, de Tarragona

Diversos fragments de sarcòfags de Tarragona. Al centre, fragments A i B del sarcòfag amb escenes de Daniel i la serp.

Arxiu fotogràfic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona - A. Saludes

Es tracta de tres fragments de sarcòfags que van ser trobats a la necròpoli paleocristiana de Tarragona entre els anys 1923-27; actualment es conserven al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, a la reserva, amb els núms. d’inv. (P) 465 (A), (P) 466 (B) i (P) 433 (C), respectivament. Les peces són de marbre blanc i fan, la primera, 0,15 × 0,085 m; la segona 0,22 × 0,12 × 0,12 m, i la...