Sarcòfag amb pans i peixos de Tarragona

Sarcòfag amb una cartel·la central anepigràfica que es conserva al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, núm. d’inv. (P) 50.

Arxiu fotogràfic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona - A. Saludes

Es localitzà a la necròpoli paleocristiana l’any 1928 i en l’actualitat es conserva al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, amb el núm. d’inv. (P) 50. És de pedra calcària local (“llisós”), i les seves mides són 2,1 × 0,63 × 0,6 m. Es pot datar entre la darreria del segle III i la primera meitat del segle IV.

Aquest sarcòfag té la part frontal dividida en tres sectors...