Sarcòfag llis amb alfa i omega (Tarragona)

Aquest sarcòfag es trobà a la necròpoli paleocristiana de Tarragona, entre els anys 1923-25, i actualment es conserva al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona (núm. d’inv. (P) 38). És de pedra calcària i fa 2,06 × 0,58 × 0,58 m. Es pot datar a la primera meitat del segle V.

És una peça amb tabula ansata central, semblant a la que apareix al sarcòfag de Leucadius, però amb un crismó flanquejat per una alfa i una omega, i sense decoració estrigilada.

Bibliografia

  • Serra i Ràfols, 1925b, III. pàgs. 223-224; Gudiol i Cunill, 1925b, 17, pàg. 315; Tulla, Beltran, Oliva, 1925-26, làm...