Fragment amb l’escena de la curació de l’hemorroïsa, de Tarragona

Identificat erròniament com una de les peces del catàleg de B. Hernández i Sanahuja, en realitat se’n desconeix el lloc i la data del descobriment. Cap al 1940 ingressà al Museu Paleocristià, ara Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona (reserva, núm. d’inv. (P) 658). És una peça de marbre blanc que fa 0,2 × 0,39 m i la profunditat varia de 0,04 a 0,09 m. Es podria datar entre els anys 370 i 400.

Aquest fragment de sarcòfag és d’estil semblant a la peça anterior, però es troba en un estat de conservació molt més precari. L’única escena que mostra és la curació de l’hemorroïsa, fet que...