Fragments de sarcòfag amb monstre marí, de Tarragona

Fragment d’un sarcòfag de Barcelona amb les suposades figures del difunt i la tardor i dos fragments d’un sarcòfag de Tarragona amb la representació d’un monstre marí.

Museu d’Arqueologia de Catalunya-Barcelona - A. Saludes

Aquests fragments foren trobats a la necròpoli paleocristiana entre els anys 1923-25, i ingressaren al Museu i Necròpolis Paleocristians de Tarragona, on porten el núm. d’inv. (P) 426. Són fragments de marbre blanc que fan 0,22 i 0,14 m (A), i 0,105 × 0,137 m (B). Es poden datar a la primera meitat del segle IV.

Es tracta de fragments de coberta de sarcòfag, amb...